[wereld bol]

Wat doen we?

Het doel van Pimp My Village is om ontwikkelingsprojecten van migranten(organisaties) in hun land van herkomst te ondersteunen. 

De huidige projecten bevinden zich in Sierra Leone, Ghana, Congo en Somalië.


Visie

Wij zijn er bij Pimp My Village van overtuigd dat het belangrijk is om niet alleen èèn project in een dorp op te zetten, maar samen met de bevolking een plan te bedenken waarmee we het hele dorp en hun gehele economische situatie kunnen verbeteren. Alleen een school bouwen helpt vaak niet. Als een kind bijvoorbeeld ziek is, dan kan het niet naar school, of als de ouders niet weten hoe ze winst kunnen maken in de landbouw, dan kunnen ze er vaak niet voor zorgen dat hun kinderen in de schoolbanken zitten. Daarom is het afstemmen van verschillende projecten essentieel om een gemeenschap te helpen.


Werkwijze 

Bij de projecten van Pimp My Village geven de Migrantenorganisaties in Nederland samen met de lokale gemeenschappen en NGO’s zelf aan waar ze ondersteuning nodig hebben om de sociaal – economische situatie in het land te verbeteren. Vanuit Pimp My Village reiken we organisaties de juiste expertise en middelen aan, zodat de lokale NGO’s hun capaciteit kunnen vergroten en de gemeenschappen zelf verder kunnen bouwen om in hun behoeftes te kunnen voorzien zonder onze hulp. 

Best of both worlds 

Mensen die in ontwikkelingslanden zijn geboren, maar ondertussen in Nederland wonen weten vaak beter dan ons wat er speelt in het land van herkomst. Ze slaan een brug tussen twee werelden. Je krijgt dan “Best of both worlds” om het zo maar te noemen. Zij weten wat er speelt in hun land van herkomst en kunnen de kennis die ze in het Westen hebben opgedaan effectief inzetten bij de projecten. Hierdoor zijn de resultaten van deze initiatieven vaak aanzienlijk. Pimp My Village biedt hun een platvorm om samen te werken, zodat iedereen van elkaar kan leren en niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. 

Hoofddoelstelling 

o Dorpen in derde wereld landen helpen voorzien in hun basisbehoeften op het gebied van educatie, gezondheidszorg en de lokale economie. 

Subdoelstellingen : 

o Projecten ondersteunen en opzetten die bijdragen aan de SDG’s (Sustainable Development Goals) 

o Samenwerking tussen migranten en Nederlanders op het gebied van ontwikkelingssamenwerking verbeteren, zodat beide partijen hun kwaliteiten optimaal kunnen gebruiken voor het laten slagen van de projecten. 

o Trainingen geven om de zelfstandigheid van lokale stichtingen te vergroten op het gebied van projectmanagement. 

o Trainingen geven aan Migrantenorganisaties en lokale partnerorganisaties om met behulp van foto en film beter te kunnen rapporteren. (Donateurs zien dan precies wat de status van de projecten is en hoe het leven er in de projectlanden uitziet.) 

o (Visibility) trainingen geven om de zichtbaarheid van de Migrantenorganisaties in Nederland en in het projectland te verbeteren zodat het bereik groter wordt. 

o Draagvlak in Nederland creëren voor de projecten. Dit gebeurt door particulieren en bedrijven nauw te betrekken bij de leefomstandigheden in de projectlanden en het daadwerkelijke effect van de hulp aldaar te laten zien. Voor een gedetailleerde lijst van onze doelstellingen en info over de SDG’s klik hier. 

Voornemens van Pimp My Village Foundation 

Binnen de dorpen waar we actief zijn, streven we naar een beter bestaan voor de inwoners. De behoeften zijn omvangrijk, echter richten wij ons met name op het volgende: 

Gezondheidszorg 

o • Het verbeteren van basisbehoeften zoals hygiëne en infrastructuur (waaronder elektriciteit en schoon drinkwater) 

o • Het verbeteren van de toegang tot specialistische zorginstellingen zoals ziekenhuizen en andere medische benodigdheden 

o • Het aanvullen en verbeteren van het kennisniveau op het gebied van gezondheidszorg, door middel van uitwisselingsprogramma’s en investeringen in lokale opleidingen 

Educatie 

o • Het leveren van de juiste middelen om het educatieve niveau van de lokale gemeenschap te verbeteren 

o • Het verstrekken van studiebeurzen aan talentvolle, kansarme (wees)kinderen 

o • Het bouwen en renoveren van scholen en computercentra 

o • Het opleiden van leraren 

o • Het ondersteunen van business development trainingen voor afgestudeerde leerlingen 

Gemeenschapsontwikkeling 

o • Het stimuleren van de economische groei van de lokale gemeenschap door middel van: 

o • Business development trainingen 

o • Computer- en taalcursussen 

o • Het verstrekken van microkredieten 

o • Voorlichtingsprogramma’s gericht ter verbetering van landbouwtechnieken 

Bijdragen aan de SDG’s 

De VN heeft in 2000 Millenniumdoelen opgesteld om de armoede wereldwijd te reduceren. Deze doelen liepen tot 2015. Daarna werden deze opgevolgd door de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Dit zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. 

De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen en zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

De basisprincipes van deze doelen vormen tevens de basis van de projecten van Pimp My Village en zetten wij ze in op dorpsniveau. Hiermee kunnen de dorpsgemeenschappen een duurzaam bestaan opbouwen, de armoede beperken en de ecnomische positie verbeteren.

 

Voor een gedetaileerde lijst van onze doelstellingen klik hier.