[wereld bol]

Pimp my Village is opgericht door actrice en presentatrice Georgina Kwakye. Het doel van Pimp my village is om ontwikkelingsprojecten van migranten in hun land van herkomst te ondersteunen.

We hebben een innovatief donatiesysteem opgezet waarmee je de migranten die zelf een ontwikkelingsproject hebben opgezet direct kunnen ondersteunen.

Visie

Pimp My Village is ervan overtuigd dat het belangrijk is om niet alleen èèn project in een dorp op te zetten, maar samen met de bevolking een plan te bedenken waarmee we het hele dorp en hun gehele economische situatie kunnen verbeteren. Alleen een school bouwen helpt vaak niet.
Als een kind bijvoorbeeld ziek is, dan kan het niet naar school, of als de ouders niet weten hoe ze winst kunnen maken in de landbouw, dan kunnen ze er vaak niet voor zorgen dat hun kinderen in de schoolbanken zitten. Daarom is het afstemmen van verschillende projecten essentieel om een gemeenschap te helpen.

Werkwijze

Bij de projecten van Pimp my Village geven de gemeenschappen zelf aan waar ze hulp nodig hebben om een beter bestaan op te bouwen.
Vervolgens stellen we samen een projectplan op en zetten het project in onze Pimp My Village Wereld waar je zelf kunt kiezen wat je wilt “Pimpen”. We reiken de dorpen de juiste middelen aan, zodat ze daarna zelf verder kunnen bouwen en in hun behoeftes kunnen voorzien zonder onze hulp.


Best of both worlds

Mensen die in ontwikkelingslanden zijn geboren, maar ondertussen in Nederland wonen weten vaak beter dan ons wat er speelt in het land van herkomst.
Ze slaan een brug tussen twee werelden. Je krijgt dan “Best of both worlds” om het zo maar te noemen.
Zij weten wat er speelt in hun land van herkomst en kunnen de kennis die ze in het Westen hebben opgedaan effectief inzetten bij de projecten. Hierdoor zijn de resultaten van deze initiatieven vaak aanzienlijk. Pimp My Village biedt hun een platvorm om samen te werken, zodat iedereen van elkaar kan leren en niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Om dit te versterken en Migranten te stimuleren om hun vaderland te helpen werkt Pimp My Village nauw samen met Roots for Development.


Hoofddoelstelling

  • 1. Dorpen in derde wereld landen helpen voorzien in hun basisbehoeften op het gebied van educatie, gezondheidszorg en de lokale economie.

Subdoelstellingen :

  • 2. Samenwerking tussen migranten en Nederlanders op het gebied van ontwikkelingssamenwerking verbeteren, zodat beide partijen hun kwaliteiten optimaal kunnen gebruiken voor het laten slagen van de projecten.
  • 3. Trainingen geven om de zelfstandigheid van lokale stichtingen te vergroten op het gebied van projectmanagement.
  • 4. Trainingen geven om met behulp van foto en film aan Pimp my village Nederland te rapporteren. Donateurs zien dan precies wat de status van de projecten is en hoe het leven er in de projectlanden uitziet.
  • 5. Draagvlak in Nederland creëren voor onze projecten. Dit gebeurt door particulieren en bedrijven nauw te betrekken bij de leefomstandigheden in de projectlanden en het daadwerkelijke effect van de hulp aldaar te laten zien.

Voor een gedetaileerde lijst van onze doelstellingen klik hier.