[wereld bol]

ANBI Gegevens


Organisatienaam: Stichting Pimp My Village Foundation
Postadres: Zandvoortselaan 133B, 2042XJ Zandvoort
E-mailadres: info@pimpmyvillage.nl
Telefoonnummer: +31653235888


Website:http://www.pimpmyvillage.org
RSIN nummer: 8506.68.645
KvK nummer: 52926788


Bestuurders
Naam: Georgina Kwakye                       
Functietitel: Oprichtster/Manager (Voorzitter/Secretatis)
Datum in dienst bestuur: 10-06-2011(als oprichtster-directeur/ 06-04-2021(als bestuurslid)
Naam: Jan-Willem te Gussinklo Ohmann
Functietitel: (Penningmeester)
Datum in dienst: 06-04-2021
Naam: Callista Fazzi
Functietitel: Bestuurslid
Datum in dienst: 06-04-2021
Beloningsbeleid: Het bestuur werkt volledig op vrijwilligersbasis.
Activiteiten

  1. Pimp My Village ondersteund Migrantenorganisaties die projecten opzetten in hun land van herkomst. Deze projecten zijn gericht op het verbeteren van de lokale sociale en economische situatie en de SDG’s.  De focus ligt op educatie, gezondheidszorg, landbouw, (social) business, capaciteitsopbouw en ontwikkeling/versterking van de lokale gemeenschap.eër

Uitgeoefende activiteiten:


Pimp My Village heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk beziggehouden met het geven van trainingen en coaching om Migranten(organisaties) te versterken. Hierbij is ook samengewerkt met IOM Nederland(International Organisation for Migration and Development). De trainingen en coaching zijn vooral gericht op het verbeteren van de capaciteit van de Migrantenorganisaties en op het verbeteren van hun zichtbaarheid binnen de Nederlandse maatschappij. Dit kan op een positieve manier bijdragen aan de fondsenwerving.

Stichting Pimp My Village is dit jaar(2021) aan het doorstarten. Er is een nieuw bestuur gevormd en er zullen vanaf 2021 weer nieuwe activiteiten worden gepland.
Bestedingen
De afgelopen jaren zijn er tijdelijk geen fondsen geworven vanuit Stichting Pimp My Village maar hebben we ons voornamelijk gericht op de trainingen en coaching van Migrantenorganisaties zodat ze hun projecten zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en hun capaciteit hier en ook lokaal kunnen vergroten.
Omdat wij geen fondsen hebben geworven staat de huidige begroting van Stichting Pimp My Village op €0.
Vanwege onze doorstart hebben wij tot september ook nog geen fondsenwerving gepland.
Stichting Pimp My Village heeft nu een reserve van €1500

 


Documenten:

-        Het beleidsplan : http://pimpmyvillage.nl/ANBI/BELEIDSPLAN_PIMP_MY_VILLAGE.pdf
-        Jaarrekening 2020 : http://pimpmyvillage.nl/ANBIFinancieel_overzicht_2020.pdf

Help met je scholarship mee aan de pimp my village stichting Help met je scholarship mee aan de pimp my village stichting