[wereld bol]

Scholarship-programma

Dit educatieve programma is bedoeld voor talentvolle kinderen, waarvan de ouders vanwege ziekte of overlijden het schoolgeld niet meer kunnen opbrengen. Er wordt gekeken naar het rapportcijfers en de motivatie van de leerling. Als een leerling goede cijfers haalt maar te arm is om naar een goede middelbare school te gaan, krijgt het financiële ondersteuning. Hierdoor kan hij of zij doorstromen naar de universiteit en een beroep uitoefenen, waarmee een beter bestaan kan worden opgebouwd. De scholarship dekt de kosten voor school, uniform, kostschool en boeken. Vanaf €5 per maand kan een donateur al meebetalen aan een Pimp My Village Scholarship. Het machtigingsformulier kun je hier downloaden.

machtigingsformulier
Wilt u een machtiging stopzetten stuur dan een mail naar skip@pimpmyvillage.nl
Help met je scholarship mee aan de pimp my village stichting Help met je scholarship mee aan de pimp my village stichting