[wereld bol]

Voornemens van Pimp My Village Foundation

Binnen de dorpen waar we actief zijn, streven we naar een beter bestaan voor de inwoners. De behoeften zijn omvangrijk, echter richten wij ons met name op het volgende:

Gezondheidszorg

 • • Het verbeteren van basisbehoeften zoals hygiëne en infrastructuur (waaronder elektriciteit en schoon drinkwater)
 • • Het verbeteren van de toegang tot specialistische zorginstellingen zoals ziekenhuizen en andere medische benodigdheden
 • • Het aanvullen en verbeteren van het kennisniveau op het gebied van gezondheidszorg, door middel van uitwisselingsprogramma’s en investeringen in lokale opleidingen

Educatie

 • • Het leveren van de juiste middelen om het educatieve niveau van de lokale gemeenschap te verbeteren
 • • Het verstrekken van studiebeurzen aan talentvolle, kansarme (wees)kinderen
 • • Het bouwen en renoveren van scholen en computercentra
 • • Het opleiden van leraren
 • • Het ondersteunen van business development trainingen voor afgestudeerde leerlingen

Gemeenschapsontwikkeling
Het stimuleren van de economische groei van de lokale gemeenschap door middel van:

 • • Business development trainingen
 • • Computer- en taalcursussen
 • • Het verstrekken van microkredieten
 • • Voorlichtingsprogramma’s gericht ter verbetering van landbouwtechnieken

De VN heeft in 2000 Millenniumdoelen opgesteld om de armoede wereldwijd te reduceren. De basisprincipes van deze doelen vormen tevens de basis van de projecten van Pimp My Village en zetten wij ze in op dorpsniveau. Hiermee kunnen de dorpsgemeenschappen een duurzaam bestaan opbouwen, de armoede beperken en de ecnomische positie verbeteren.