[wereld bol]

Bruggenbouwers

Om de dorpelingen te bereiken werkt Pimp my Village nauw samen met migranten die projecten opzetten in hun vaderland.


Georgina Kwakye (oprichtster Pimp My Village) werd in het verleden geïnspireerd door haar Ghanese vader die vanuit Nederland ontwikkelingsprojecten in zijn geboortedorp heeft opgezet. Zo ontdekte ze de meerwaarde die migranten kunnen hebben bij Internationale samenwerking. Ze slaan een brug tussen twee werelden en zijn zich heel bewust van de interculturele (communicatie) verschillen.


Zij weten wat er speelt in hun land van herkomst en kunnen de kennis die ze in het Westen hebben opgedaan effectief inzetten om de projecten beter te laten slagen. De gemeenschap kan zo een duurzaam bestaan opbouwen, de armoede verkleinen en haar economische positie verbeteren en versterken.


Daarnaast biedt Pimp My Village deze migrantenorganisaties een platvorm om samen te werken, zodat iedereen van elkaar kan leren. Zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.


Lees verder...